ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

*Αφορά μόνο στην περίπτωση συνεργαζόμενων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Ενημερώθηκα εδώ για την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Globalis AE, βεβαιώνω την ακρίβεια των παραπάνω στοιχείων και παρέχω την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου στην Εταιρία για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων
Ζήτηση Προσφοράς

Η προσφορά είναι ενδεικτική βάσει των στοιχείων που καταγράψατε και δεν αποτελεί αίτηση ασφάλισης. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο, συνεργάτη της Globalis.

Εάν αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να διαφοροποιήσετε οποιαδήποτε επιλογή σας, επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων όπως ορίζεται στην Πολιτική Προστασίας.

Scroll to Top