ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

*Αφορά μόνο στην περίπτωση συνεργαζόμενων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Ενημερώθηκα εδώ για την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Globalis AE, βεβαιώνω την ακρίβεια των παραπάνω στοιχείων και παρέχω την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου στην Εταιρία για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων
Ζήτηση Προσφοράς

Η προσφορά είναι ενδεικτική βάσει των στοιχείων που καταγράψατε και δεν αποτελεί αίτηση ασφάλισης. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο, συνεργάτη της Globalis.

Εάν αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να διαφοροποιήσετε οποιαδήποτε επιλογή σας, επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων όπως ορίζεται στην Πολιτική Προστασίας.

Globalis Πράκτορες Ασφαλίσεων & Συντονιστές Ασφαλιστικών Πρακτόρων Μονοπρόσωπη Α.Ε. – ΓΕΜΗ: 133442709000

Globalis Μεσίτες Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. – ΓΕΜΗ: 151209409000

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Copyright © 2023 Globalis

Scroll to Top